دستگاه تصفیه آب یا آب شیرین کن (RO)

آب مورد نیاز جهت سیستم های سرمایش، گرمایش و کشت در گلخانه ها باید هدایت الکتریکی (EC) و سختی (TDS) مناسب داشته باشد. در صورت فراهم نبودن این مهم توسط دستگاه های تصفیه آب می توان شرایط مورد نیاز را با عمل فیلتراسیون فراهم نمود. این دستگاه ها با توجه به عواملی همچون کمیت (دبی) مورد نیاز متفاوت می باشند.

Reverse Osmosis (RO)
Electrical Conductivity (EC)
Total Dissolved Solids (TDS)

آدرس ارتباطی ما

همراه : 09127651161

واتس اپ :  09371736296

ایمیل : info@sepidalvand.com